Самозахист, рукопашний бій та Цигун у Львові

Смак плоду з дерева Життя

Система «Смак плоду з дерева Життя», як кажуть послідовники Школи, це система, «з допомогою якої досягаються всі цілі». Ця система передбачає розвиток всіх органів чуття, тіла і різноманітних здібностей; управління будь-якими процесами, що відбуваються в тілі людини, його найближчому оточенні; мистецтво виживання; формування оптимістичного погляду на життя і формування відповідного душевного настрою; мистецтво насолоджуватися життям; медитативне усвідомлення життя і багато іншого.

Світогляд послідовників Школи формувався протягом тисячоліть. Проходячи через багато країн, вони вивчали уявлення різноманітних культур про світ і про людину, знайомилися з можливими вченнями і філософськими течіями. Через ретельну перевірку практикою, члени школи відбирали філософські концепції, ідеї і рекомендації, котрі з одної сторони сприяють гармонії з самим собою і навколишнім світом і, з другої сторони, котрі допомагають людині успішно виживати в найважчих умовах, надійно захищають його дух від будь-яких нападок на його внутрішню свободу.

Послідовники Школи дотримуються так званого "серединного шляху", в кожний момент обираючи з безлічі можливих дій і рішень найбільш оптимальне. Слідування "серединним шляхом" допомагає "Спокійним" знаходити компроміси у взаємодії із зовнішнім світом і досягати поставлених цілей, не протиставляючи себе своєму оточенню, а відносячись до нього з мудрістю і розумінням.